Search results

 1. Hydraulický návrh diagonálneho difúzora s výstupom v 3D prostredí
  Pichňa Juraj ; J  Varchola Michal (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment hydraulic design hydraulický návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72344
  diplomová práca
  book

  book

 2. Hospodárnosť dopravy potrubím z hľadiska analýzy súčiniteľa odporov(Efficiency of transport pipeline in terms of factor analysis of resistance)[CD] : bakalárska práca
  Pichňa Juraj ; J0070  Varchola Michal (xxx) ; J0040
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 43 s
  prevádzkové náklady investičné náklady operating costs Reynolds number
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book