Search results

 1. Zastrešenie ruín v architektonických kontextoch
  Poliak Martin ; 010310 
  Juniorstav 2021 : . online, s. 43-48
  zastrešenie ruiny ochranná konštrukcia ruiny krycia konštrukcia ruiny architektúra zastrešenia ruín kontext zastrešenia ruín
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Konštrukčno-materiálové riešenie zastrešenia ruín v klimatickom kontexte
  Poliak Martin ; 010310 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 406-413
  zastrešenie ruiny ochranná konštrukcia ruiny krycia konštrukcia ruiny
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Archtrip 2019 - bedeker
  Bránický Filip ; 010310  Naddourová Nora ; 010310 Poliak Martin ; 010310 Vargic Lukáš ; 010310 Paňák Pavol (rec.) Pilař Pavol ; 010310 (rec.) Urbášková Hana
  1. vyd.
  Bratislava : Pre-um, 2020 . - 119 s.
  ISBN 978-80-89954-07-0
  architecture bedeker study trip
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 4. Deštrukcie ruiny a krycie konštrukcie
  Poliak Martin ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 7, č. 5 (2020), online, s. 22
  ruina krycia konštrukcia obnova pamiatok
  http://ikp.sk/wp-content/uploads/2021/02/kulturny_kyslik_2020_4a.pdf
  článok z periodika
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Mlyn vodný, Horná 4, Modra : architektonicko-historický výskum, textová časť a fotodokumentácia
  Kvasnicová Magdaléna ; 010310  Ďurian Karol Choma Mojmír Turcsány Juraj Naddourová Nora ; 010310 Poliak Martin ; 010310 Vargic Lukáš (rec.) Bartošíková Terézia (rec.) Suchý Ľubor
  1.vyd.
  Bratislava: STU Bratislava, 2020 . - CD-ROM, 113 s.
  vodný mlyn stavebný vývoj historická architektúra
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Archtrip 2018
  Bránický Filip ; 010310  Ruhig Roman ; 010310 Ruhigová Ema ; 010310 Naddourová Nora ; 010310 Poliak Martin ; 010310 Topilin Alexander ; 010310 Vargic Lukáš ; 010310 Paňák Pavel ; 050900 (rec.) Bogár Michal (rec.) Gregorová Jana ; 010310
  1. vyd.
  Piešťany : Pre-um, 2019 . - 119 s.
  ISBN 978-80-89954-03-2
  architektúra budova architektonické dielo dizajn
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 7. Konverzia sýpky, Bratislava
  Poliak Martin ; 010310  Paňák Pavel ; 051110 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145663
  diplomová práca
  book

  book

 8. Mestská knižnica a komunitné centrum
  Poliak Martin ; 010310  Pilař Pavol ; 010310 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 21.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107969
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Asertivita v komunikácii stredoškolského učiteľa = Assertivity in a communication of teacher in a grammar school : Diplomová práca
  Poliak Martin  Oujezdský Drahomír (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 75 s príl (1 CD-ROM)
  asertivita
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Sledovanie teplotnej stability polyetyléntereftalátu pomocou elektrických metód : Bakalárska práca
  Poliak Martin  Bošák Ondrej (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2006
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  materiálové inžinierstvo polyetyléntereftalát
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book