Search results

 1. Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke II. / aut. Beata Polomová
  Polomová Beata ; 053130 
  Eurostav : . Roč. 26, č. 4 (2020), s. 48-50
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Generel verejného osvetlenia 3.časť Analytická fáza generelu osvetlenia
  Gašparovský Dionýz ; 032000  Polomová Beata ; 053130
  Světlo : . Roč. 23, č. 2 (2020), s. 39-42
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 3. Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke I. / aut. Beata Polomová
  Polomová Beata ; 053130 
  Eurostav : . Roč. 26, č. 3 (2020), s. 48-50
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  (1) - monografia
  article

  article

 4. Rezidencia veľvyslanca
  Presinszky Kristián ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128203
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Multifunkčná telocvičňa
  Mikátová Dominika ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128056
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Multifunkčná telocvičňa
  Mačuhová Daniela ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120171
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Generel verejného osvetlenia / aut. Dionýz Gašparovský, Beata Polomová
  Gašparovský Dionýz ; 032000  Polomová Beata ; 053130
  Slovalux 2019 : . S. 65-78
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. Application of atrium tensile structure in historic building. Case study: Daylight modeling of atrium within historic building / aut. Beata Polomová, Peter Hanuliak, Andrea Vargová
  Polomová Beata ; 053130  Hanuliak Peter ; 010180 Vargová Andrea ; 010180
  Proceedings of the TensiNet Symposium 2019 . S. 526-534
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (2) - článok
  article

  article

 9. Poznámky k večernému osvetleniu fasád s tektonickým tvaroslovím / aut. Beata Polomová
  Polomová Beata ; 053130 
  Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / . S. 56-67
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Pamiatková hodnota ako prekážka alebo výhoda bývania v Banskej Štiavnici / aut. Beata Polomová, Katarína Vošková
  Polomová Beata ; 053130  Vošková Katarína ; 053130
  Dostupné bydlení v 21. století / Affordable housing in 21st century : Sborník z mezinárodní konference / Conference proceedings [elektronický zdroj] . S. 117-124
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article