Search results

 1. Špecifické kreatívne techniky / aut. Milan Potančok
  Potančok Milan ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 11, č. 2 (2015), s.92-97
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Fenomén kreatívnej klímy a výkonnosť SR v rámci krajín EÚ a V4
  Potančok Milan ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč.10, č. 3 (2014), s. 192-197
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Závery a odporúčania pre riadiacu sféru pre rozvoj kreativity / aut. Marián Zajko, Zuzana Krátka, Milan Potančok
  Zajko Marián ; R2020  Krátka Zuzana ; R2020 Potančok Milan ; R2020
  Inovačné procesy a konkurenčná schopnosť malých a stredných podnikov v SR / . S.177-179
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Možnosti rozvoja tvorivosti v prospech inovácií / aut. Milan Potančok
  Potančok Milan ; R2020 
  Inovačné procesy a konkurenčná schopnosť malých a stredných podnikov v SR / . S.159-170
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Kreatívne techniky / aut. Milan Potančok
  Potančok Milan ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 10, č. 5 (2014), s. 44-49
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Obraz sveta a človeka v epoche dominancie vedy a techniky
  Potančok Milan ; R2020 
  Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied ´13 : . s.17-26
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Závislosť a príčina - filozofická reflexia. Dependence and Cause - philosophic reflection
  Potančok Milan ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 9, č. 4 (2013), s.236-243
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Porovnanie inovačnej výkonnosti SR s kľúčovými krajinami EÚ a V4 v obdobiach 2008-2012
  Potančok Milan ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 9, č. 7 (2013), s.189-194
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Inovácia a tvorivosť SR v rámci EÚ.Innovation and Creativity SR in EU
  Potančok Milan ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 9, č. 4 (2013), s.230-235
  inovácia tvorivosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Fenomén "mystickej smrti" vo vybraných oblastiach spirituálnej tradície
  Hajko Dalimír (rec.)  Potančok Milan (rec.) ; E350
  1. vyd.
  Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2012 . - 203 s
  ISBN 978-80-558-0201-5
  mystika spiritualita
  monografia
  (1) - článok
  book

  book