Search results

 1. Návrh, optimalizácia a energetická bilancia systému zásobovania teplom a chladom
  Chovančíková Romana ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133475
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Vplyv konštrukčného riešenia a prevádzky podávača kotla na dendromasu na emisie oxidu uhoľnatého
  Bálint Michal ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133148
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Projektový a konštrukčný návrh napájacej nádrže parnej kotolne
  Briatka Juraj ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133476
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Hydráty plynu ako zdroj energie budúcnosti / aut. Ján Rajzinger, František Ridzoň
  Rajzinger Ján  Ridzoň František ; 020060
  SLOVGAS : . Roč. 25, č. 4 (2016), s. 19-24
  zemný plyn palivo natural gas fuel
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 5. Skladovanie a preprava plynu vo forme hydrátov / aut. Ján Rajzinger, František Ridzoň
  Rajzinger Ján  Ridzoň František ; 020060
  SLOVGAS : . Roč. 25, č. 6 (2016), s. 32-36
  zemný plyn natural gas
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 6. Využitie expanznej turbíny na modelovej regulačnej stanici zemného plynu
  Chovančíková Romana ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107756
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Možnosti využitia hydrátov pre prepravu a skladovanie zemného plynu pre rôzne technológie
  Briatka Juraj ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89544
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Ideový návrh systému sušenia obilnín s kogeneračnou jednotkou
  Valachy Peter ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.29. energetika ; Degree program : B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100014
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Vplyv vybraných parametrov na prenos tepla medzi potrubím plynovodu a jeho okolím v geologickej oblasti Záhorskej nížiny
  Poláková Zuzana ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.29. energetika ; Degree program : B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99454
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Ideový návrh vodíkovej technológie v systéme premeny energií z obnoviteľných zdrojov do foriem elektrickej a chemickej
  Turčák Maroš ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.29. energetika ; Degree program : B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104255
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book