Search results

Records found: 7  
Your query: Author = "Ružinská Danka"
 1. Renewable Energy R&D, Education and Training at the Slovak Technical University
  Ružinský Michal ; E020  Smola Alfonz ; E020 Takács Ján ; V290 Šály Vladimír ; E020 Ružinská Danka et al.
  Renewable Energy . Vol. 9, No. 1-4 (1996), s. 1199-1202
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Transportné vlastnosti látok v elektrickom poli : Hlavné výsledky
  Mikloš Pavel (Research team head)  Homolová Gabriela Kopča Miroslav ; E020 Lelák Jaroslav ; E020 Marec Dušan Ružinská Danka
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - nestr
  experimentálna fyzika
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Káblová technika 2 : Návody na cvičenia / [aut.] Lelák,Jaroslav; Ružinská,Danka
  Lelák Jaroslav ; E020  Ružinská Danka
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1986 . - 88 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Dielektrické vlastnosti tenkovrstvových kondenzátorov Ta2O5 : Kand.diz.práca : V.odb. 26-01-9 : Obh. 04.02.1981 : Projekt I-1-3/7b / [aut.] Ružinská,Danka, Ing.; Škol. řtofa,Ján
  Ružinská Danka  Štofa Ján (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1981 . - 105 s Autoref.1981, 18 s
  elektrotechnológia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Dielektrické vlastnosti látok : Výskumná správa čiastkovej úlohy štátného plánu výskumu I-1-3/7b "Optické a dielektrické vlastnosti látok pri kombinovaných poliach" za roky 1978-1980
  Štofa Ján (Research team head)  Jónová Alena Kopča Miroslav ; E020 Koščo Milan Mikloš Pavel Olach Ondrej ; E140 Ondrejkovič Emil Ružinská Danka
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 167 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Optické a dielektrické vlastnosti látok pri kombinovaných poliach : Výskumná správa čiastkovej úlohy štátného plánu výskumu I-1-3/7b za roky 1976-1977
  Štofa Ján (Research team head)  Jónová Alena Kopča Miroslav ; E020 Koščo Milan Lelák Jaroslav ; E020 Mikloš Pavel Olach Ondrej ; E140 Ondrejkovič Emil Ružinská Danka
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1978 . - 190 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Výskum zmien elektrických vlastností organických izolantov pri dlhodobom pôsobení napätia a teploty : Záverečná správa výskumnej úlohy El-f-71/6
  Ondrejkovič Emil  Hradský Štefan Ružinská Danka
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1974 . - 71 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.