Search results

 1. Aplikácia princípov manažmentu zmien ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti priemyselných podnikov = Application of management change principles as a tool to increase competivity of industrial enterprises : Dizertačná práca
  Seidlová Eva ; M4000  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 147 s
  manažment zmeny
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Globalizácia - otázka politickej voľby, alebo fenomén 21. storočia?
  Seidlová Eva ; M4000 
  Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´10 : . s.52
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 3. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku INA SKALICA s.r.o.
  Šlambora Tomáš  Seidlová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46933
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení pre uplatnenie metódy Six Sigma v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s.
  Lattová Veronika  Seidlová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  Six Sigma Six Sigma
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52944
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie manažmentu výroby a logistických procesov pre stroje Raster v podniku INA SKALICA s.r.o.
  Srb Martin  Seidlová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  production management efficiency material flow efektivita produktivita materiálový tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52292
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Manažment zmien - nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti priemyselných podnikoch
  Seidlová Eva ; M4000  Holková Andrea ; M4000
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010 (MMK 2010) : . s.1169-1178
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0156/08
  Holková Andrea ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Šujanová Jana ; M4000 Vaňová Jaromíra ; M4000 Makyšová Helena ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Molnárová Dagmar ; M190 Cagáňová Dagmar ; M4000 Šefčíková Miriam ; M4000 Baková Lucia ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Campbell Jana ; M190 Babeľová Ivana ; M4000 Mišáková Barbora ; M190 Seidlová Eva ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Hoghová Katarína ; M190 Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 Fleischhacker Peter ; M4000 Tibenská Zuzana ; M4000 Koltnerová Kristína ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  kompetencie konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 8. Working teams and their functioning in a multicultural environment
  Seidlová Eva ; M4000 
  CO-MAT-TECH 2009. Industrial Engineering, Management and Quality for 21st century. [CD-ROM] : . s.302-311
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 9. Návrh metodiky plánovania investičného rozvoja podniku : Diplomová práca
  Seidlová Eva ; M4000  Černá Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 88 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment investičné plánovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Finančné fungovanie priemyselných podnikov v trhových podmienkach : Bakalárska práca
  Seidlová Eva ; M4000  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004 . - 76 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančný manažment
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book