Search results

Records found: 48  
Your query: Author = "Sekera Branislav"
 1. Návrhy odporúčaní k odstráneniu zneužívania marketingu v stratégii udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania v Slovnaft, a.s.
  Polák Michal ; 064000  Sekera Branislav (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; 24.06.2015 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112519
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Koncepty udržateľnosti. Podmienky účinnej implementácie do komplexnej podnikovej stratégie udržateľného rozvoja
  Sekera Branislav 
  Koncepty udržateľnosti organizácií : . s.272-281
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 3. Perspectives for Utilization of Multicriteria Decision Methods AHP/ANP to Create a National Energy Strategy in Terms of Sustainable Development
  Moravčík Oliver ; M6000  Sekera Branislav ; M190 Beňo Rastislav ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Šmida Ľubomír ; M4000
  Advanced Materials Research : . Vol. 616-618 (2013), s.1585-1590
  AHP/ANP sustainable development
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Využitie metód multikriteriálneho rozhodovania pri tvorbe stratégie udržateľného rozvoja podnikov
  Sekera Branislav ; M190  Hrdinová Gabriela ; M4000
  Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi : . s.381-392
  udržateľný rozvoj
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 5. Neefektívnosť stratégie CSR bez implementácie do komplexnej podnikovej stratégie udržateľného rozvoja
  Sekera Branislav ; M190  Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Spoločenská zodpovednosť - súčasť environmentálnej a firemnej kultúry . s.237-246
  udržateľný rozvoj CSR stratégia
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (3) - článok
  article

  article

 6. Zvyšovanie kvality stratégie SZP s využitím exaktných metód - I. (Globalizácia verzus zložitosť rozhodovacích situácií)
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Nové trendy v manažérstve kvality [elektronický zdroj] : . s.64-68
  globalizácia strategické rozhodovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Zvyšovanie kvality stratégie SZP s využitím exaktných metód - II. (Stratégia SZP v kontexte s ISO 26 000)
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Nové trendy v manažérstve kvality [elektronický zdroj] : . s.69-75
  kvalita
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Primenenie analitičeskogo ierarchičeskogo processa v oblasti KSO - IV (teoretičeskije osnovy ekologičeski orientirovannogo antikrizisnogo upravlenija riskami)
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Rašla Vladimír Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Tom 2 : . s.287-296
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 9. Primenenie analitičeskogo ierarchičeskogo processa v oblasti KSO - V (ispoľzovanie metoda AIP v ekologičeski orientirovannom antikrizisnom upravlenii)
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Rašla Vladimír Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Tom 2 : . s.297-310
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 10. Využitie metódy AHP pri rozhodovaní v environmentálne orientovanom rizikovom manažmente v podniku SE, a.s. Bratislava, závod EBO
  Naňo Tomáš ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  K problémom mediálnej komunikácie III. : . s.401-423
  rizikový manažment riziko
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  article

  article