Search results

 1. Inovačný prístup pri zvyšovaní efektívnosti sledovateľnosti materiálového toku vo výstavbe objektov a stavieb
  Sorokač Adam ; 902020  Petráková Zora ; 010320 (Thesis advisor)
  2018
  902020 ; Date of acceptation : 12.12.2018 ; Degreee discipline : 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky ; Degree program : D-OPE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93050
  dizertačná práca
  book

  book

 2. RFID as innovation for improvement of manufacturing plant performance / aut. E Hyránek, Adam Sorokač, Branislav Mišota
  Hyránek E.  Sorokač Adam Mišota Branislav ; 902023
  New Trends in Process Control and Production Management : . S.205-208
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 3. Incremental innovation, performance and financing as key elements in logistic control of construction company / aut. Adam Sorokáč, Branislav Mišota, E Hyránek
  Sorokáč Adam ; 902020  Mišota Branislav ; 902023 Hyránek E.
  Proceedings of the 4th International Conference. Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability( IMECS). . S. 689-700 (CD-ROM)
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Implementation of industry automation means in instalation of residential buildings / aut. Adam Sorokáč
  Sorokáč Adam ; 902020 
  Juniorstav 2016 : . 9 strán
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Interdisciplinárny prístup inkrementálnych procesných inovácií / aut. Adam Sorokač
  Sorokač Adam 
  Theory of management 8 . S.24-26
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. An innovative approach to increase the efficiency of production planning process
  Sorokáč Adam ; R2020  Jemala Ľubomír ; R2020
  Management: Science and Education . Č.1 (2013), s.75-78
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Inovácie a zvyšovanie efektivity logistického informačného systému vo výrobnom podniku
  Sorokáč Adam ; R2020  Jemala Ľubomír ; R2020
  Manažment podnikania a vecí verejných : . s.170-175
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Zvýšenie sledovanosti materiálového toku. Increase of Traceability of Material Flow
  Sorokáč Adam ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . roč.5, č. 1 (2013), s.58-72 s
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Vývoj stupňa otvorenosti ekonomiky SR a ČR v rokoch 1995-2012
  Mišota Branislav ; R2020  Sorokáč Adam ; R2020
  Journal of knowledge society (časopis znalostní společnosti) . Č.2 (2013), s.9 strán
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Inovácie: podniková prax, vzdelávanie a teória
  Zajko Marián ; R2020  Andrášik Ladislav ; R2020 Arbe Tatiana ; R2020 Brighton Denisa ; R2020 Caputa W. Ďurechová Glatz Mária ; R2020 Fuksová Nadežda ; R2020 Gorczyňska Alina Jemala Ľubomír ; R2020 Lo Mei-Chen Materák Milan ; R2020 Mišota Branislav ; R2020 Sorokáč Adam ; R2020 Staib Gerrit Rüdiger Potančok Milan ; R2020 Šimanovská Tatjana ; R2020 Závodný Jan (rec.) Solík Ján (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2012 . - 223 s
  ISBN 978-80-85659-68-9
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book