Search results

 1. Systém pre kontrolu zadaní v slovenskom jazyku
  Polák Šimon ; 066000  Strémy Maximilián ; 067000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika, informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154479
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Virtuálny objekt riadenia pre Siemens PLC pre on-line výučbu
  Bilčík Michal ; 066000  Strémy Maximilián ; 067000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika, informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148676
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Use of blockchain mechanisms in PLC control and safety critical processes / aut. Maximilián Strémy, Dušan Horváth
  Strémy Maximilián ; 067000  Horváth Dušan ; 067000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 29, no. 49 (2021), s. 1-5
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Virtual control object for siemens logic controllers and online PLC education / aut. Michal Bilčík, Dominika Janíková, Maximilián Strémy
  Bilčík Michal  Janíková Dominika ; 067000 Strémy Maximilián ; 067000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 29, no. 49 (2021), s. 1-9
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum / aut. Maximilián Strémy
  Strémy Maximilián ; 067000 
  ATP Journal . Roč. 28, č. 4 (2021), s. 1-2
  centrum excelentnosti materiálový výskum vedeckovýskumné centrum
  https://www.atpjournal.sk/rubriky/prehladove-clanky/vedeckovyskumne-centrum-excelentnosti-slovakion-pre-materialovy-a-interdisciplinarny-vyskum.html?page_id=32481
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. RBS Channeling MATLAB Application for Automated Measurement Control and Evaluation for 6MV Tandetron Accelerator / aut. Maximilián Strémy, Dušan Horváth, Dušan Vaňa, Michal Kebísek, Gabriel Gašpar, Pavol Bezák, Robert Riedlmajer
  Strémy Maximilián ; 067000  Horváth Dušan ; 067000 Vaňa Dušan ; 067000 Kebísek Michal ; 066000 Gašpar Gabriel ; 066000 Bezák Pavol ; 067000 Riedlmajer Robert ; 067000
  Applied Sciences . Vol. 11, iss. 9 (2021), s. 1-17
  accelerator ion beam Tandetron measurement automation
  https://www.mdpi.com/2076-3417/11/9/3817
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 7. Smart výstražný trojuholníkový systém : prihláška úžitkového vzoru č. 175-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 24.02.2021, Vestník ÚPV SR č. 04/2021, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 9192, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 23.06.2021, Vestník ÚPV SR č. 12/2021 / aut. Maximilián Strémy, Martin Kusý, Martina Kusá
  Strémy Maximilián ; 067000  Kusý Martin ; 061000 Kusá Martina ; 063800
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/175-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 8. Smart Anomaly Detection and Prediction for Assembly Process Maintenance in Compliance with Industry 4.0 / aut. Pavol Tanuška, Lukáš Špendla, Michal Kebísek, Rastislav Ďuriš, Maximilián Strémy
  Tanuška Pavol ; 066000  Špendla Lukáš ; 066000 Kebísek Michal ; 066000 Ďuriš Rastislav ; 066000 Strémy Maximilián ; 067000
  Sensors . Vol. 21, iss. 7 (2021), s. 1-32
  anomaly detection Industrial Internet of Things Industry 4.0 neural network smart systems
  https://www.mdpi.com/1424-8220/21/7/2376
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 9. Portál pre online výučbu Programovateľných logických automatov
  Kostolanský Marcel ; 066000  Strémy Maximilián ; 067000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 16.09.2021 ; Degreee discipline : kybernetika, informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148692
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Smart výstražný trojuholníkový systém : prihláška patentu č. 142-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.03.2020, Vestník ÚPV SR č. 03/2020 / aut. Maximilián Strémy, Martin Kusý, Martina Kusá
  Strémy Maximilián ; 067000  Kusý Martin ; 061000 Kusá Martina ; 063800
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 9 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/142-2019
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book