Search results

 1. Dopad klimatickej zmeny na úhrny dažďových OV v obci Vráble
  Suchý Pavol ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121644
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh na efektívnejšie nakladanie s odpadom v školskom zariadení
  Suchý Pavol ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91482
  bakalárska práca
  book

  book