Search results

 1. Unconventional cable construction possibilities for electromagnetically compatible applications / aut. Jaroslav Lelák, Janka Sulová, Otto Verbich, Rastislav Valach, Attila Kment, Marek Pípa
  Lelák Jaroslav ; 032000  Sulová Janka Verbich Otto Valach Rastislav Kment Attila ; 032000 Pípa Marek ; 032000
  Revue Roumaine des Sciences Techniques-Serie Electrotechnique et Energetique . Vol. 65, No. 3-4 (2020), s. 217-220
  http://revue.elth.pub.ro/viewpdf.php?id=924
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Zariadenie na skúšanie požiarnych charakteristík elektrických káblov : prihláška patentu č. 118-2018, dátum podania prihlášky: 17.10.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 04.05.2020, Vestník ÚPV SR č. 05/2020, ÚPV ČR: PV2018-698, udelený patent č.308354, dňa: 07.05.2020 / aut. Jozef Martinka, Karol Balog, Janka Sulová
  Martinka Jozef ; 065300  Balog Karol ; 065000 Sulová Janka
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/118-2018
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2018-698&plang=CS
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 3. Comparison of dielectrical properties of LV cables with different fire barriers ensuring circuit integrity under fire conditions at high ambient temperatures / aut. Jaroslav Lelák, Janka Sulová, Rastislav Valach, Attila Kment, Marek Pípa
  Lelák Jaroslav ; 032000  Sulová Janka Valach Rastislav Kment Attila ; 032000 Pípa Marek ; 032000
  Diagnostika´20 : . S. 219-222
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9214634
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Assessing the fire risk of electrical cables using a cone calorimeter / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Janka Sulová, Filip Martinka
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Sulová Janka Martinka Filip
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry . Vol. 135, iss. 6 (2019), s. 3069-3083
  cone calorimeter electrical cables fire risk
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F1CtxJSNakvf1CaXOOZ&page=1&doc=1
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-018-7556-5.pdf
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Behaviour of fire resistant cable insulation with different flame barriers during water immersion / aut. Juraj Packa, Vladimír Ďurman, Janka Sulová
  Packa Juraj ; 032000  Ďurman Vladimír ; 032000 Sulová Janka
  EPE 2019 : . S. 265-268
  fire resistant cables degradation water impact flame barriers dielectric
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8778165
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. A New approach to the assessment of the reduction in visibility caused by fires of electrical cables / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Marek Rolinec, Jiří Pokorný, Karol Balog, Petr Kučera, Marek Rybakowski, Janka Sulová
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Rolinec Marek ; 065000 Pokorný Jiří Balog Karol ; 065200 Kučera Petr Rybakowski Marek Sulová Janka
  Safety . Vol. 5, iss. 3 (2019), s. 1-16
  electrical cables electrical energy fire risk safety
  https://www.mdpi.com/2313-576X/5/3
  https://www.mdpi.com/2313-576X/5/3/44/htm
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 7. Heat of combustion as the key fire characteristics of electrical cables / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Martina Hladová, Janka Sulová, Aleš Nečas, Denis Benko, Karol Balog
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Hladová Martina ; 065000 Sulová Janka Nečas Aleš ; 065000 Benko Denis ; 065000 Balog Karol ; 065200
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 29-40
  electrical cables fire risk fire load
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_3_2019_Martinka.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. ŠTÚDIA o referenčných technikách zodpovedajúcich BAT pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré nespadajú pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / aut. Peter Baran, Vladimír Dvonka, Anna Grenčíková, David Gschweng, Ladislav Halasz, Jarmila Hrubá, Monika Kováčová, Ján Kruželák, Tomáš Mackuľak, Dóra Meszárosová, Alena Popovičová, Janka Sulová, Andrea Škulcová, Emília Škulcová, Dáša Šuleková, Lukáš Žemlička
  Baran Peter  Dvonka Vladimír ; 049160 Grenčíková Anna ; 046290 Gschweng David Halasz Ladislav Hrubá Jarmila Kováčová Monika Kruželák Ján ; 049370 Mackuľak Tomáš ; 046290 Meszárosová Dóra Popovičová Alena ; 046290 Sulová Janka Škulcová Andrea ; 046290 Škulcová Emília Šuleková Dáša Žemlička Lukáš ; 040270
  1. vyd.
  Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, . - 304 s.
  ISBN 978-80-8213-006-8
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 9. Zariadenie na kontrolu parametrov elektrických káblov a spôsob stanovenia rýchlosti šírenia ultrazvuku v plášti a/alebo v izolácii vodičov elektrického kábla : patentová prihláška č. 44-2018, dátum podania prihlášky: 17.05.2018, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia patentovej prihlášky: 02.12.2019, Vestník ÚPV SR č. 12/2019. Platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8612, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 05.11.2019, ÚPV ČR- zverejnená prihláška patentu č. 2018-697, dátum podania: 12.12.2018, dátum zverejnenia: 15.01.2020 / aut. Jozef Martinka, Karol Balog, Janka Sulová
  Martinka Jozef ; 065300  Balog Karol ; 065000 Sulová Janka
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/44-2018
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2018-697&plang=CS
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 10. Zariadenie na skúšanie požiarnych charakteristík elektrických káblov : prihláška úžitkového vzoru č. 175-2018, dátum podania prihlášky: 17.10.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 4.2.2019, Vestník ÚPV SR č. 02/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8491, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.07.2019 / aut. Jozef Martinka, Karol Balog, Janka Sulová
  Martinka Jozef ; 065300  Balog Karol ; 065000 Sulová Janka
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5. s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/175-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book