Search results

 1. Návrh systémových opatrení pre zefektívnenie koexistencie vekovo diverzifikovanej pracovnej sily v spoločnosti Tate & Lyle, s.r.o.
  Trulík Martin ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158194
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh zefektívnenia vybraných logistických procesov v podniku VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
  Kubaščík Michal ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158065
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh opatrení na uplatnenie vybraných metód priemyselného inžinierstva v podmienkach spoločnosti AJ Metal Design a.s.
  Lehutová Adriána ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 28.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148641
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry ako nástroja riadenia podniku v STD DONIVO, a.s.
  Hrebíčková Dominika ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153335
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Návrh opatrení pre zvýšenie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Forbo Siegling s.r.o.
  Zlámalová Andrea ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148208
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Personal development and self-actualization of different employee generations-important key to the organizations success / aut. Jaromíra Vaňová, Peter Szabó, Miroslava Mĺkva
  Vaňová Jaromíra ; 064000  Szabó Peter ; 064000 Mĺkva Miroslava ; 064000
  International Journal of Business and Applied Social Science . Vol. 7, iss. 6 (2021), s. 1-8
  personal development self-actualization employee generations
  https://www.ijbassnet.com/publication/403/details
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Návrh systémových opatrení na zefektívnenie fungovania manažmentu ľudských zdrojov v spoločnosti WoodSK s.r.o.
  Baranová Gabriela ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158280
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh systému nástupníctva ako predpoklad tvorby kariéry zamestnancov v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.
  Balogová Tatiana ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158402
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh systémových opatrení pre zefektívnenie koexistencie vekovo diverzifikovanej pracovnej sily v spoločnosti ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.
  Hebertová Viktória ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151967
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení v oblasti podnikového vzdelávania na podporu kreativity manažérov v spoločnosti MAHLE Behr Senica s.r.o.
  Pavelková Diana ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141421
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book