Search results

 1. Vzťah dospievajúcej mládeže k svojmu zdraviu v otázke správnej výživy : Diplomová práca
  Tóthová Andrea  Hlavatý Rastislav (Thesis advisor) ; M340
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 78 s., CD-ROM
  health racionálna výživa výživa zdravie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68116
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Prehľad tepelného spracovania titánu a titánových zliatin
  Tóthová Andrea  Pinke Peter (Thesis advisor) ; M360
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  titán metalografická analýza tepelné spracovanie deformation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74965
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vplyv prípravy zmesí na rotačné tvarovanie plneného polyetylénu = The influence of compound forming on rotational moulding of the filled polyethylene : Diplomová práca
  Tóthová Andrea  Náplava Antonín (xxx) ; M1000 Guzmický Juraj (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 81 s 1 CD-ROM
  rotačné tvarovanie mechanické skúšky spracovanie plastov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. RTM technológia plneného polyetylénu : Bakalárska práca
  Tóthová Andrea  Náplava Antonín (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT KMI, 2007
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  rotačné tvarovanie spracovanie plastov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Štúdium možnosti využitia kapilárnej izotachoforézy pri analýze niektorých liečiv : Obh. 8.6.1993 / [aut.]Tothová,Andrea
  Tothová Andrea 
  Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 1993 . - 55 s : Tab.,grafy,lit
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book