Search results

Records found: 54  
Your query: Author = "Tóthová Mária"
 1. Bytový dom
  Tóthová Mária ; 010270  Briatka Peter ; 010270 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 13.06.2022 ; stavebníctvo ; B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=172392
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CCC58BA4FA4903AAF92353375785
  bakalárska práca
  book

  book

 2. The architecture of manufacturing process / aut. Jan Kudláček, Natalya Dmitrieva, Svetlana Firsova, Ľudmila Hurajová, Mária Tóthová, Vanesa Prajová
  Kudláček Jan  Dmitrieva Natalya Firsova Svetlana Hurajová Ľudmila ; 060100 Tóthová Mária ; 066000 Prajová Vanesa ; 064000
  ICETA 2017 : . CD-ROM, s. 221-226
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040781822&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The+architecture+of+manufacturing+process&st2=Kudlacek&sid=98ff9cdd5c7fbbfa1922fea7468ae761&sot=b&sdt=b&sl=82&s=%28TITLE-ABS-KEY%28The+architecture+of+manufacturing+process%29+AND+FIRSTAUTH%28Kudlacek%29%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Reverse and Direct Methods for Solving the Characteristic Equation / aut. Alexander Lozhkin, Pavol Božek, Vadim Lyalin, Vladimir Tarasov, Mária Tóthová, Sultanov Ravil
  Lozhkin Alexander  Božek Pavol ; 066000 Lyalin Vadim Tarasov Vladimir Tóthová Mária ; 066000 Ravil Sultanov
  AIP Conference Proceedings . Vol. 1738. International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015), 22. - 28. 09. 2015, Rhodes, Greece, (2016), s. 480140-1 - 480140-4
  diuedonne symmetries set theory universal algebra
  http://scitation.aip.org/docserver/fulltext/aip/proceeding/aipcp/1738/10.1063/1.4954935/1.4954935.pdf?expires=1466411295&id=id&accname=guest&checksum=7369AA71188D54333813B69B2DD60E6E
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Matematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentu
  Tóthová Mária ; M6000  Kotianová Janette ; M6000 Holý Dušan (rec.) Palumbíny Oleg ; M6000 (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress 2015 . - 204 s.
  ISBN 978-80-8096-227-2
  matematické metódy plánovania experiment
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  (1) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 5. Digital Human Models / aut. Vanesa Prajová, Mária Tóthová
  Prajová Vanesa ; 064000  Tóthová Mária ; 066000
  Technological Forum 2015 : . S. 237-239
  ergonomics software models
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. The automorphism and the characteristic equation / aut. Alexander Lozhkin, Vadim Lyalin, Vladimir Tarasov, Pavol Božek, Mária Tóthová
  Lozhkin Alexander  Lyalin Vadim Tarasov Vladimir Božek Pavol ; 066000 Tóthová Mária ; 066000
  12th International conference on Geometry and Applications. 1 - 5 september 2015, Varna, Bulgaria . S. 18
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. ICT for learning and teaching development at Slovak university of technology / aut. Gabriela Chmelíková, Mária Tóthová
  Chmelíková Gabriela ; 060100  Tóthová Mária ; 066000
  EDULEARN15 Proceedings : . DVD-ROM, S. 7560-7565
  ICT education presentation
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Systém zvyšovania bezpečnosti priechodnosti tunelov : prihláška úžitkového vzoru č. 63-2014, dátum podania prihlášky: 15.5.2014, dátum zverejnenia prihlášky: 2.10.2015, Vestník ÚPV SR č. 10/2015, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 7363, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 01.03.2016, Vestník ÚPV SR č. 3/2016 / aut. Pavol Božek, Elena Pivarčiová, Peter Trebuňa, Igor Halenár, Mária Tóthová, René Harťanský, Rastislav Pirnik, Vojtech Šimák
  Božek Pavol ; 066000  Pivarčiová Elena Trebuňa Peter Halenár Igor ; 066000 Tóthová Mária ; 066000 Harťanský René ; 034000 Pirnik Rastislav Šimák Vojtech
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015 . - 4 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/63-2014
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 9. Enhancing the reliability of mechanical systems
  Božek Pavol ; M6000  Tóthová Mária ; M6000
  Energetika 2014 : . CD-ROM, p. [3]
  Automatic control systems reference data
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Tvorba interaktívnej multimediálnej učebnice "Mechatronika" pre stredné odborné školy Projekt č. 003STU-4/2012. Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu Kega / aut. Igor Halenár, Pavol Božek, Eduard Nemlaha, Mária Tóthová, Gabriela Chmelíková, Pavol Bezák, Vanesa Prajová, Peter Szabó, Karol Hatiar, Zuzana Hrdličková, Martin Ondriga, Milan Buchel, Kamil Trnka, Marek Kňažík, Ľubomír Naščák, Oto Barborák
  Halenár Igor ; M6000  Božek Pavol ; M6000 Nemlaha Eduard ; M6000 Tóthová Mária ; M6000 Chmelíková Gabriela ; M0100 Bezák Pavol ; M6000 Prajová Vanesa ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Hatiar Karol ; M4000 Hrdličková Zuzana ; M330 Ondriga Martin ; M6000 Buchel Milan ; M6000 Trnka Kamil ; M6000 Kňažík Marek ; M6000 Naščák Ľubomír Barborák Oto
  Trnava STU MTF 2014 . - 26 s.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.