Search results

 1. Ovládanie robota gestami pomocou senzora Leap Motion
  Cservenka Béla ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149944
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Interakcia s pracovným priestorom robota pomocou senzora Leap Motion
  Ďurina Andrej ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149953
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Ovládanie digitálneho systému gestami pomocou senzora Leap Motion
  Kutaš Branislav ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149978
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Interakcia človek-robot pomocou gest
  Hroboň Matej ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158650
  diplomová práca
  book

  book

 5. Detekcia objektov v pracovnom priestore robota
  Kováčik Dominik ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158723
  diplomová práca
  book

  book

 6. Identifikácia operátora robotického pracoviska na základe detekcie tváre
  Zarembová Nikola ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158768
  diplomová práca
  book

  book

 7. Diaľkovo riadený guľový robot : Úžitkový vzor č. 9094, Dátum o zápise ÚV : 24.3.2021, Vestník ÚPV SR č. 6/2021 / aut. Ľuboš Chovanec, František Duchoň, Michal Tölgyessy, Peter Hubinský
  Chovanec Ľuboš ; 031000  Duchoň František ; 031000 Tölgyessy Michal ; 031000 Hubinský Peter ; 031000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/108-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 8. Skeleton tracking accuracy and precision evaluation of Kinect V1, Kinect V2, and the Azure Kinect / aut. Michal Tölgyessy, Martin Dekan, Ľuboš Chovanec
  Tölgyessy Michal ; 031000  Dekan Martin ; 031000 Chovanec Ľuboš ; 031000
  Applied Sciences . Vol. 11, iss. 12 (2021), Art. no. [21] s.
  depth sensor Kinect Azure Kinect skeleton tracking skeletal tracking pose tracking
  https://www.mdpi.com/2076-3417/11/12/5756
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 9. Evaluation of the Azure Kinect and its comparison to Kinect V1 and Kinect V2 / aut. Michal Tölgyessy, Martin Dekan, Ľuboš Chovanec, Peter Hubinský
  Tölgyessy Michal ; 031000  Dekan Martin ; 031000 Chovanec Ľuboš ; 031000 Hubinský Peter ; 031000
  Sensors . Vol. 21, iss. 2 (2021), Art. no. 413 [25] s.
  Kinect Azure Kinect robotics mapping SLAM HRI 3D scanning depth imaging object recognition gesture recognition
  https://www.mdpi.com/1424-8220/21/2/413
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 10. Interakcia človek-robot pomocou gest
  Čorňák Marek ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK . - 99 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84EB114BBBA89&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book