Search results

 1. FloatShield: An Educational Device for Air Levitation Experiments
  Chmurčiak Peter ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 07.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo, kybernetika ; Degree program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150543
  diplomová práca
  book

  book

 2. Feedback Control Algorithms Implemented on Field Programmable Gate Arrays
  Penzinger Gábor ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145322
  diplomová práca
  book

  book

 3. MotoShield: Vývoj programátorského rozhrania, identifikácia, riadenie a úprava didaktického prístroja na riadenie rýchlosti motorov
  Boldocký Ján ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 07.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143385
  bakalárska práca
  book

  book

 4. LinkShield: Miniaturizovaný experimentálny modul na simuláciu tlmenia vibrácií na robotických manipulátoroch
  Vríčan Martin ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 07.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153543
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Convex lifting based inverse parametric optimization for implicit model predictive control: a case study / aut. Martin Gulan, Ngoc Anh Nguyen, Gergely Takács
  Gulan Martin ; 020020  Nguyen Ngoc Anh Takács Gergely ; 020020
  59th IEEE Conference on Decision and Control : . S. 2501 - 2508
  prediktívne riadenie parametrická optimalizácia konvexné zdvihnutie predictive control parametric optimization convex lifting
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Current-saving sampling for the embedded implementation of positive position feedback / aut. Gergely Takács, Erik Mikuláš, Martin Vríčan, Martin Gulan
  Takács Gergely ; 020020  Mikuláš Erik ; 020020 Vríčan Martin ; 020000 Gulan Martin ; 020020
  Proceedings of 2020 International Congress on Noise Control Engineering . S. 1-11, online
  automatizácia automatization
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. MagnetoShield: prototype of a low-cost magnetic levitation device for control education / aut. Gergely Takács, Jakub Mihalík, Erik Mikuláš, Martin Gulan
  Takács Gergely ; 020020  Mihalík Jakub ; 020000 Mikuláš Erik ; 020020 Gulan Martin ; 020020
  EDUCON 2020 – IEEE Global Engineering Education Conference : . S. 1516-1525, CD ROM
  mikroradiče magnetizmus microcontroller
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Experimentálne zariadenie na riadenie statickej deformácie votknutého nosníka
  Vargová Eva ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137218
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Embedded Model Predictive Control with State and Parameter Estimation: Understanding Timing and Memory Properties
  Batista Gabriel ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 24.04.2019 ; Degreee discipline : 5.2.16. mechatronika ; Degree program : D-MECHT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146463
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 10. Maticové operácie na programovateľných mikroovládačoch architektúry AVR
  Vargová Anna ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137292
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book