Search results

 1. Optimalizácia prevádzky skleníkového hospodárstva s využitím geotermálnej energie v Dunajskej Strede
  Állóová Viktória ; 010290  Takács Ján ; 010290 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158614
  diplomová práca
  book

  book

 2. Výpočet a návrh nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre materskú škôlku so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
  Civáň Ján ; 010290  Takács Ján ; 010290 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166046
  diplomová práca
  book

  book

 3. Komplexné hodnotenie vplyvu nočných útlmov vykurovacej sústavy a prípravy teplej vody na prevádzku sústavy CZT
  Kostolanská Katarína ; 010290  Takács Ján ; 010290 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159086
  diplomová práca
  book

  book

 4. Optimalizácia zdroja tepla pre SCZT s využitím kogenerácie a tepelných čerpadiel
  Mudrá Martina ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 209-214
  zdroj tepla sústava centralizovaného zásobovania teplom kogeneračná jednotka tepelné čerpadlá energia prostredia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Ako ďalej s nízkoteplotnou energiou z termálnych kúpalisk?
  Predajnianska Anna ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 147-150
  geotermálna energia bazénová voda odpadová voda výmenník tepla rekuperácia tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Výpočet a návrh teplovodnej kotolne na báze biomasy pre základnú školu
  Šranko Mário ; 010290  Takács Ján ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152147
  diplomová práca
  book

  book

 7. Application of cogeneration unit and heat pumps in district heating systems
  Takács Ján ; 010290  Mudrá Martina ; 010290
  EXPRES 2020 : . USB kľúč, s. 61-64
  district heating systems renewable energy sources cogeneration unit heat pumps
  článok zo zborníka
  AFA - Invited reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Možnosti energeticky efektívnej prevádzky zdroja tepla
  Mudrá Martina ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Facility management 2020. Covid-19 a bezpečné prostredie budov : . USB kľúč, s. 113-120
  centralizované zásobovanie teplom obnoviteľné zdroje energie kogeneračná jednotka zemný plyn elektrická energia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Výpočet a návrh veľkoplošnej nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre základnú školu
  Štvrtecký Vladimír ; 010290  Takács Ján ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152089
  diplomová práca
  book

  book

 10. Energy evaluation of a residential building after complex renovation
  Skalíková Ingrida ; 010290  Takács Ján ; 010290 Füri Belo
  EXPRES 2020 : . USB kľúč, s. 65-68
  energy evaluation complex renovation economic evaluation residential building
  článok zo zborníka
  AFA - Invited reports at international scientific conferences
  article

  article