Search results

 1. O kinematike a geometrii obrábania. About kinematics and geometry of machining
  Lipa Zdenko ; M3000  Tomaníčková Dagmar ; M3000 Tomaníček Stanislav ; M200
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 1 (2008)
  kinematika geometria
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Základy konštruovania a technická dokumentácia
  Král Štefan ; M200  Lacko František ; M200 Oravcová Jarmila ; M2000 Riečičiarová Eva ; M2000 Tomaníček Stanislav ; M200
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 210 s
  ISBN 978-80-227-2644-3
  strojové a konštrukčné súčasti technická normalizácia strojové súčiastky technická dokumentácia konštruovanie
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF751820
  book

  book

 3. Priamy výpočet strednej aritmetickej odchýlky profilu drsnosti pri pozdĺžnom sústružení. Direct Calculation of Arithmetical Average Deviation from a Mean Line by Longitudinal Turning
  Lipa Zdenko ; M3000  Peterka Jozef ; M3000 Pokorný Peter ; M3000 Štefánek Michal ; M160 Tomaníček Stanislav ; M200 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 5, č. 3 (2006), s.12-17
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Príspevok k priamemu výpočtu strednej aritmetickej odchýlky profilu drsnosti pri pozdĺžnom sústružení. Contribution to direct calculation of arithmetical average deviation from a mean line by longitudinal turning
  Lipa Zdenko ; M3000  Peterka Jozef ; M3000 Pokorný Peter ; M3000 Štefánek Michal ; M160 Tomaníček Stanislav ; M200 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 5, č. 5 [cit. 2005-12-29 (2005)
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Hyperdiagramy opotrebenia rezného nástroja. 2. časť. Hyperdiagrams of cutting tool wear. Part 2
  Lipa Zdenko ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Tomaníček Stanislav ; M200 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 16 (2004), s.81-84
  nástroje rezné
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Výuka základov konštruovania s využitím 3D programov. Teaching of design fundamentals with 3D software
  Tomaníček Stanislav ; M200 
  2. mezinárodní konference o pružinách a využití software v konstruování. Praha, 11.2.2004 : . s.66-68
  základy konštruovania
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Príspevok ku klasifikácii obrábania z hľadiska nástroja. Contribution to classification of machining from aspect of tool
  Lipa Zdenko ; M3000  Charbulová Marcela ; M170 Tomaníčková Dagmar ; M3000 Tomaníček Stanislav ; M200
  Náradie 2004. Tools 2004 . s.131-133
  obrábanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Teaching of design fundamentals with 3D software application
  Tomaníček Stanislav ; M200 
  Dynamics of Machine Aggregates 2004 : . s.28
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Použitie 3D CAD softwéru v technologických postupoch - II. Application of 3D CAD software in process plans - II
  Tomaníček Stanislav ; M200 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.571-574
  softvér technologické postupy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Hyperdiagramy opotrebenia rezného nástroja - 1. časť. Hyperdiagrams of cutting tool wear - part 1
  Lipa Zdenko ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Tomaníček Stanislav ; M200 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 15 (2003), s.103-108
  rezné nástroje
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article