Search results

 1. Analýza expertízy programátora využitím pohľadu pri čítaní kódu
  Finka Ľuboš ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158906
  diplomová práca
  book

  book

 2. Nové formy merania programátorských zručností
  Baláž Branislav ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158886
  diplomová práca
  book

  book

 3. Meranie algoritmických zručností
  Šturm Tomáš ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 24.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148582
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Meranie algoritmických zručností
  Gajdoš Adam ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 24.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148354
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Meranie algoritmických zručností
  Benovič Marek ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 24.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141980
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Meranie algoritmických zručností
  Petrík Matej ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 24.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148516
  bakalárska práca
  book

  book

 7. EMIP: The eye movements in programming dataset / aut. Roman Bednárik ... [et al.]
  Bednárik Roman  Busjahn Teresa Gibaldi Agostino Ahadi Alireza Bieliková Mária ; 070200 Crosby Martha Essig Kai Fagerholm Fabian Jbara Ahmad Lister Raymond Orlov Pavel Paterson James Sharif Bonita Sirkiä Teemu Stelovsky Jan Tvarožek Jozef Vrzáková Hana van der Linde Ian
  Science of Computer Programming . Vol. 198, (2020), s. 1-11, art. no 102520
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 8. Meranie a zlepšovanie každodenných algoritmických zručností
  Valová Alena ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142163
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Model učenia programovania
  Talian Adam ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151493
  diplomová práca
  book

  book

 10. Analýza vplyvu druhov úloh na učenie programovania
  Veselý Jakub ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151503
  diplomová práca
  book

  book