Search results

 1. Návrh budovania pozitívneho imidžu podniku s využitím princípov USZP v LEONI Slovakia, spol. s r. o.
  Papierniková Klaudia ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151970
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh na zlepšenie systému personálneho marketingu v SEMIKRON, s.r.o
  Chnapko Igor ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151284
  diplomová práca
  book

  book

 3. Budovanie pozitívneho imidžu podniku s využitím princípov zodpovedného podnikania v AAF International s.r.o.
  Miháliková Janka ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151392
  diplomová práca
  book

  book

 4. Formovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov v HKS Forge s.r.o.
  Šalitroš Martin ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151397
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie budovania značky zamestnávateľa podniku HKS Forge, s.r.o.
  Hýbelová Barbora ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141570
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh opatrení na formovanie podnikovej kultúry v SEMIKRON, s.r.o.
  Zgurišová Adriana ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139778
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh na zlepšenie využívania udržateľného marketingového konceptu v COMMERC SERVICE spol. s r.o.
  Korba Karol ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151388
  diplomová práca
  book

  book

 8. Vplyv udržateľnej právnej stratégie na tvorbu udržateľnej marketingovej stratégie v priemyselných podnikoch / aut. Martin Császár, Jaromíra Vaňová, Peter Sakál
  Császár Martin ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000 Sakál Peter ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 16, č. 1 (2020), s. 4-11
  udržateľná právna stratégia stratégia výhra - výhra marketing manažment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Usage of online marketing tools in industrial companies / aut. Peter Dóza, Jaromíra Vaňová
  Dóza Peter ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 28, no. 46 (2020), s. 22-28
  online marketing industrial company SEO
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. What is relationship marketing and how to use it to connect with your customers / aut. Veronika Johanesová, Jaromíra Vaňová
  Johanesová Veronika ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 28, no. 46 (2020), s. 29-35
  relationship marketing CRM customer relationship
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article