Search results

Records found: 112  
Your query: Author = "Veselovský Ján"
 1. Úvahy o dizajne I. : "prečo dizajn" / aut. Marián Ihring ; rec. Ivan Petelen, Ján Veselovský
  Ihring Marián (Illustrator)  Petelen Ivan ; 055150 (rec.) Veselovský Ján (rec.)
  1. vydanie
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 . - 76 s.
  ISBN 978-80-228-3084-3
  dizajn teória a tvorba dizajnu design concept kreativita
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2100
  book

  book

 2. Dizajn a etika / aut. René Baďura, Baďurová Barbora ; rec. Ivan Petelen, Ján Veselovský
  Baďura René  Baďurová Barbora Petelen Ivan ; 055150 (rec.) Veselovský Ján (rec.)
  1. vydanie
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2016 . - 191 s.
  ISBN 978-80-228-2909-0
  dizajn design etika zodpovednosť
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1110
  book

  book

 3. Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia
  Veselovský Ján ; E180 
  1. vyd.-dotlač
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2009 . - 146 s
  ISBN 978-80-227-3010-5
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI6000
  Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia

  book

 4. Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia : Návody na cvičenia
  Veselovský Ján ; E180  Fric Róbert ; E020 Kalaš Andrej ; E180
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 137 s
  ISBN 978-80-227-3011-2
  technická dokumentácia technické výkresy vzorce a schémy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI72100
  Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia

  book

 5. Dvojpolohový uchytávač uličného svietidla na stĺp
  Veselovský Ján (Copyright holder) ; E180 
  Bratislava : FEI STU - KMECH, 2007 . - 5 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 6. Strojárske tabuľky : Výber noriem
  Bajla Jozef  Veselovský Ján ; E180
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2004
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007 . - 455 s
  ISBN 978-80-88971-46-7
  strojárstvo-tabuľky
  tabuľky
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2100
  book

  book

 7. Prístroj na znázornenie elementárneho zobrazenia zdroja svetla
  Veselovský Ján (Copyright holder) ; E180 
  Bratislava : FEI STU - KMECH, 2007 . - 3 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 8. Zariadenie na meranie rozloženia síl sťahujúcich jadro transformátora
  Veselovský Ján (Copyright holder) ; E180 
  Bratislava : FEI STU - KMECH, 2007 . - 4 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 9. Prístroj na meranie odchýlok tvaru reflektorov
  Veselovský Ján ; E180 
  Bratislava : FEI STU - KMECH, 2007 . - 4 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 10. Technické kreslenie pre 1. a 2. ročník SOU
  Leinveber Jan  Švercl Josef Veselovský Ján ; E180
  Bratislava : Alfa-press s r.o, 2007 . - 151 s
  ISBN 978-80-89223-20-6
  učebnica
  BCB - Secondary and primary school-books
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.