Search results

 1. Vzperná odolnosť kovových prútov a prútových konštrukcií.Aplikácie nových metód z Eurokódov
  Kováč Michal ; V190  Melcher Jindřich (rec.) Vičan Jozef (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 248 s
  ISBN 978-80-227-3681-7
  eurocodes buckling eurokódy vzper
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0500
  book

  book

 2. Stabilita kovových izotropných a ortotropných stien
  Klas Tomáš ; V190  Melcher Jindřich (rec.) Vičan Jozef (rec.) Ďuricová Antónia (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 201 s
  ISBN 978-80-227-3680-0
  stability stabilita
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0500
  book

  book

 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa Eurokódu 3 STN EN 199, časti -1-1:2006 a časti -1-8:2007, podľa ich národných príloh NA: 2007 a NA: 2008 a ich opráv AC: 2009 a AC: 2009
  Baláž Ivan ; V190  Ároch Rudolf ; V190 Chladný Eugen Kmeť Stanislav Vičan Jozef
  2. preprac. a rozš. vyd.
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 400 s
  ISBN 978-80-89113-68-2
  oceľové konštrukcie eurokódy navrhovanie eurocodes design steel
  zborník
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (4) - článok
  book

  book

 4. Navrhovanie oceľových mostov podľa eurokódu STN EN 1993-2 a eurokódov : STN EN 1990, STN EN 1990 Zmena A1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-2, STN EN 1993-1-5, STN EN 1993-1-9, STN EN 1993-1-10 vrátane ich národných príloh, s prihliadnutím na STN EN 1993-1-1
  Chladný Eugen  Baláž Ivan ; V190 Bujňák Ján Kálna Karol Lapos Jozef ; V190 Kvočák Vincent Vičan Jozef
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 312 s
  ISBN 978-80-89113-77-4
  eurokódy Mosty ocelové bridges eurocodes
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 5. Teoretické a konštrukčné problémy vysokotlakových plynovodných potrubí
  Magura Martin ; V190  Vičan Jozef (rec.) Nádaský Pavel (rec.) Dický Jozef ; V250 (rec.)
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010 . - 108 s.
  ISBN 978-80-227-3236-9
  plynovod experiment in situ
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0500
  book

  book

 6. Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa Eurokódov STN 1993-1-1:2006 a STN EN 1993-1-8:2007
  Baláž Ivan ; V190  Ároch Rudolf ; V190 Chladný Eugen Kmeť Stanislav Vičan Jozef
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2007 . - 212 s
  ISBN 978-80-89113-35-4
  zborník
  book

  book

 7. Assessment and Refurbishment of Steel Structures
  Agócs Zoltán ; V190  Ziólko Jerzy Vičan Jozef Brodniansky Ján ; V190
  London : Taylor and Francis, 2005 . - 359 s. obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-88683-29-7
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  book

  book

 8. Diagnostikovanie a rekonštrukcia oceľových konštrukcií
  Agócs Zoltán ; V190  Brodniansky Ján ; V190 Ziólko Jerzy Vičan Jozef
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 336 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-227-2115-8
  rekonštrukcie zosilňovania
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF8102
  book

  book

 9. Navrhovanie konštrukcií podľa eurokódov
  Bujňák Ján  Furtak Kazimierz Vičan Jozef
  1. vyd
  Žilina : Žilinská univerzita, 2003 . - 282 s
  ISBN 80-8070-078-8
  konštrukcie stavebné eurokódy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book