Search results

 1. Posúdenie využitia prázdnych nádrží na mestskej ČOV pre účely chovu rýb
  Vlček Lukáš ; 046290  Drtil Miloslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 06.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128747
  diplomová práca
  book

  book

 2. Premena produktov termického rozkladu biomasy na palivá v procese fluidného katalytického krakovania
  Vlček Lukáš ; 048170  Hudec Pavol (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2015 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92932
  bakalárska práca
  book

  book