Search results

Records found: 4  
Your query: Author = "Weiss Michal"
 1. Návrh technológií zvárania rúrok z TRIP ocelí : Diplomová práca
  Gonda Dušan  Weiss Michal (xxx) Kovačócy Pavel (Consultant) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2008
  MTF ; . - 80 s 1 CD-ROM
  zváranie ocelí
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Zvyšovanie životnosti dierovacieho nástroja pri tvárnení za tepla = The increase of punching tool operating life during hot forming process : Diplomová práca
  Ridzoň Martin ; M3000  Bača Jozef (xxx) ; M150 Weiss Michal (Consultant)
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KTv, 2007 . - 65 s 1 CD-ROM
  dierovací nástroj
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vplyv riadeného ochladzovania na vývoj štruktúry rúr valcovaných za tepla : Diplomová práca
  Zlúky Marek  Martinkovič Maroš (xxx) ; M130 Weiss Michal (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2006
  MTF ; . - 66 s 1 CD
  materiálové inžinierstvo technické materiály nízkolegované ocele
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv kalibrácie valcov ťahovej redukovne na vznik polygónu. Influence of calibration to the creation of polygon
  Weiss Michal 
  Acta Metallurgica Slovaca . Roč. 11, mimoriadne číslo 2 (2005), s.400-408
  článok z periodika
  (1) - článok
  article

  article