Search results

 1. Realizácia pripájacích meraní v podzemných priestoroch využitím IMS
  Závodný Ján ; V  Kopáčik Alojz (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography Kalman filter Kalmanov filter
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93260
  diplomová práca
  book

  book

 2. Inovácie: podniková prax, vzdelávanie a teória
  Zajko Marián ; R2020  Andrášik Ladislav ; R2020 Arbe Tatiana ; R2020 Brighton Denisa ; R2020 Caputa W. Ďurechová Glatz Mária ; R2020 Fuksová Nadežda ; R2020 Gorczyňska Alina Jemala Ľubomír ; R2020 Lo Mei-Chen Materák Milan ; R2020 Mišota Branislav ; R2020 Sorokáč Adam ; R2020 Staib Gerrit Rüdiger Potančok Milan ; R2020 Šimanovská Tatjana ; R2020 Závodný Jan (rec.) Solík Ján (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2012 . - 223 s
  ISBN 978-80-85659-68-9
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Kontrola polohovej stability piliera vzťažnej siete stavebného objektu
  Závodný Ján ; V  Lipták Imrich (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60084
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Manažérstvo životnosti chladiacich veží s prirodzeným ťahom
  Bilčík Juraj ; V110  Priechodský Vladimír ; V111 Závodný Jan
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč.10, č.5 (2010), s.8-11
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article