Search results

 1. Využitie vodného lúča v hazardnom prostredí
  Zöldová Zuzana ; J  Krajný Zdenko (Thesis advisor) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 885
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103833
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Rozhodovanie a rozhodovacie procesy v manažmente
  Zöldová Zuzana ; J  Baďo Radomír (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management rozhodovacie procesy rozhodovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74305
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book