Search results

 1. Vnímanie urbanistického priestoru
  Zibrin Pavel 
  Bratislava : Alfa, 1988 . - 166 s
  urbanizmus sídiel
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 2. Vnímanie urbanistického priestoru
  Zibrin Pavel 
  Bratislava : Alfa, 1988 . - 166 s
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2000
  book

  book

 3. Prognózovanie životného prostredia sídelných štruktúr
  Zibrin Pavel  Sládek G Krštiak R
  Bratislava : Alfa, 1987 . - 305 s
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2000
  book

  book

 4. Terén ako kategória v urbanistickom projektovaní a jeho vyjadrenie automatizovanými systémami
  Bánska Helena  Zibrin Pavel (Thesis advisor)
  STU v Bratislave FA, 1987 . - 141 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 5. Priestorové štruktúry sídelných systémov
  Zibrin Pavel 
  Bratislava : Alfa, 1981 . - 190 s
  sídla priestor aglomerácia typológia klasifikácia prognózovanie urbanizmus sídiel
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book