Resources

More resources available after  login

Slovenská technická univerzita

Slovenská národná knižnica

National Library of Praha

  • Online katalog Národní knihovny obsahuje veškeré záznamy knih od r.1995 a dalších druhů dokumentů od r.1996 nebo 1997 a tzv. studijní fond (exempláře půjčitelné domů).

Google