Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Významné faktory konkurencieschopnosti a ich vplyv na podnikateľské subjekty z územného a odvetvového hľadiska

Chodasová, Zuzana
kniha, ISBN: 978-80-905988-4-3