Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Drsnosť povrchu sústruženého nástrojom s nulovým uhlom nastavenia vedľajšej reznej hrany

Bernát, Lukáš
kniha