Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Využitie metódy analytického hierarchického procesu (AHP) pri stanovovaní strategických cieľov stakeholderov v rámci stratégie CSR

Drieniková, Katarína
článok