Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja

Holková, Andrea
kniha