Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Štatistika. Slovník a značky. Časť 1: Všeobecné štatistické termíny a termíny používané v teórii pravdepodobnosti

Janiga, Ivan
kniha