Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Výskum potrieb a možností online vzdelávania verejnej správy v stredoeurópskom kontexte a príručka pre lektorov Moodle 2

Fikar, Miroslav
kniha, ISBN: 978-80-970360-3-4