Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií [elektronický zdroj]

Morovič, Ladislav
kniha, ISBN: 978-80-8096-187-9