Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Hyperdiagramy opotrebenia rezného nástroja. 2. časť. Hyperdiagrams of cutting tool wear. Part 2

Lipa, Zdenko
článok