Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Priemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra)

Hrevušová, Ivana
kniha