Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Hodnotenie vlastností funkčných vrstiev TiB2, Ni-TiB2 a INC713LC-TiB2 pripravených elektroiskrovou depozíciou na substrát AW7075

Emmer, Štefan
článok