Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Využitie 3D optického kamerového systému MS Windows Kinect pre potreby manipulácie robotického ramena mobilného robotického systému

Vachálek, Ján
článok