Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Aplikácia simulačných metód pri projektovaní výrobného systému

Matúšová, Miriam
kniha, ISBN: 978-80-227-4487-4