Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Merací prípravok na meranie geometrických parametrov osovosymetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov v závislosti na plošnej anizotropii materiálu a spôsob merania

Šugár, Peter
kniha