Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností. 2016

Brogyányiová, Elga
kniha, ISBN: 978-80-88966-89-0