Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a jeho interné audity

Makýš, Peter
kniha, ISBN: 987-80-971299-1-0