Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Vizualizácia 4-rozmerných experimentálnych dát a ich aproximácia funkciou troch premenných

Richtáriková, Daniela
článok