Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Vplyv orientácie drážok na delamináciu CFRP kompozitu pri ultrazvukovom podporovanom frézovaní

Kuruc, Marcel
článok