Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Využitie princípov špirálového manažmentu pre zvýšenie vplyvu kultúry podniku na udržanie jeho dlohodobého potenciálu úspešnosti

Mikulášková, Justína
článok