Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Zborník príspevkov a prednášok z odbornej konferencie pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros

kniha, ISBN: 978-80-972845-3-4