Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia vysokých škôl na Slovensku [elektronický zdroj]

Čerešňová, Zuzana
kniha, ISBN: 978-80-227-4804-9