Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Pohľadové betóny: závislosť spracovateľnosti betónu a času zhutňovania - experimentálne skúšky v laboratóriu

Kamas, Tomáš
článok